Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /mscdn2018/plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
e-biblioteczka Nauczyciela-Wychowawcy
Drukuj

 ludzik5

E-biblioteczka 

 

E-biblioteczka to miejsce, w którym znajdziecie Państwo ciekawe, nowe i nieco starsze opracowania, książki oraz inne pozycje wydawnicze, dzięki którym będziecie mogli zweryfikować swoje postrzeganie nauczenia i wychowania z perspektywy nauczyciela. Mam nadzieję, że pomogą Państwu w doskonaleniu pracy z uczniami, będą interesującym materiałem i, że z chęcią będziecie korzystać z rekomendowanych tekstów.

 

 

Nowe media jako wyzwanie dla rodziców
Wyboru dokonała Katarzyna Mikulska – nauczycielka języka polskiego i wos w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie oraz LXXVI Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Książki polecane dla nauczycieli, wychowawców i każdego rodzica

Jak radzić sobie w trudnych relacjach? Skąd czerpać siłę, wiarę i motywację? Jak kształcić pozytywne zachowania? Co zrobić, aby jakość życia przyszłych dorosłych tkwiła w ich dobrych nawykach z dzieciństwa? Jaki wpływ ma dobrostan lub jego brak na nasze /uczniów wzajemne relacje? Czy optymizmu można się nauczyć? Czy prace domowe naprawdę uczą systematyczności i samodzielności?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znajdziecie Państwo w zaproponowanych przez mnie książkach. Mądre, wzbogacające nasze doświadczenia i dające poczucie OPTYMIZMU! Obalające mity i stereotypy szkoły i sposobów nauczania. Z nich dowiemy się również , jak budować poczucie wartości ucznia, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Polecam z całym przekonaniem, życząc miłej, ciekawej lektury.

  1. Por. A. Carr, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Warszawa 2004.
  2. J. Czapiński, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile I cnotach człowieka, Warszawa 2004.
  3. R. Derbis, Jakość rozwoju a jakość życia, Częstochowa 2002.
  4. M. Seligman, Optymizmu można się nauczyć, Poznań 2002.
  5. A. Kohn ,Mit pracy domowej, Podkowa Leśna,2018.

 

Jesper Juule, Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem, Mind, Podkowa Leśna, 2016.

To książka w formie wywiadu z jej autorem. Ten doświadczony pedagog i terapeuta o światowej sławie stara się przekazać jak najwięcej spostrzeżeń ze swej pracy. Zamiast wychowania, poleca budowanie relacji między dorosłym a dzieckiem. One bowiem są, jego zdaniem, podstawą porozumienia między dorosłym a młodym człowiekiem. Ideę książki doskonale opisują słowa: Zasadnicze dla mnie pytanie brzmi: jak mogę przekazać swojemu dziecku poczucie, że ma ono istotną wewnętrzną wartość? Nazywamy to poczuciem własnej wartości. Bo jeśli to się uda, to samo z siebie będzie zachowywało się ,,dobrze’’, bez żadnej dodatkowej tresury.

Jesper Juul , Kryzys szkoły, Mind, Podkowa Leśna,2016.

W książce, którą polecam każdemu nauczycielowi, autor odpowiada na pytanie: Czy szkoła może być miejscem, w którym uczniowie są szczęśliwi, a nauczyciele mają poczucie satysfakcji? Aby tak się stało, koniczna jest reforma szkoły, gdyż zarówno uczniowie, jak i nauczyciele pracują pod presją. Jesper Juul rekomenduje budowanie prawdziwych relacji, zamiast przymusu i bezosobowego podejścia do ucznia. Taka reforma może mieć miejsce, jeśli zmieni się podejście do szkoły zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców. Wzajemna empatia jest, zdaniem autora, kluczem do sukcesu i poczucia dowartościowania wszystkich stron procesu edukacji.

Ken Robinson, Lou Aronica ,Kreatywne Szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Wydawnictwo: Then Publishing, 2015.

Autor szuka odpowiedzi na pytanie: Czy szkoły zabijają kreatywność? Według niego na pewno jej nie rozwijają w sposób dostateczny. Poleca wykorzystanie możliwości technologicznych XXI wieku. Namawia do wdrożenia spersonalizowanego systemu kształcenia nie tylko opartego na zdobywaniu wiadomości, ale i umiejętności, oraz dbałość o poczucie satysfakcji uczniów i nauczycieli.

Ken Robinson, Lou Aronica ,Odkryj swój Żywioł. Jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie, Gliwice,2015.

Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, jeśli szukasz swojego Żywiołu, ta książka jest dla Ciebie - ze wstępu. Jak poprzednie pozycje polecam zarówno wychowawcom, rodzicom, uczniom oraz każdemu, kto chciałby odkryć swoje mocne strony, talenty i możliwości. Będzie pomocna w rozmowach z młodzieżą, która często nie wie, jaką drogę wybrać po szkole podstawowej, czy średniej. Idealna dla pedagogów szkolnych, ale , jak wspomniałam, dla wszystkich. Dowiemy się z niej, jak rozpoznać, w czym jesteśmy dobrzy, a do czego nie mamy serca oraz, czy z naszych zamiłowań i predyspozycji możemy stworzyć sposób na życie i źródło utrzymania.

Stuart Shanker, Barker Teresa, Self-Reg, Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości, ebook

Autorzy obalają mit bezstresowego wychowania, które, ich zdaniem, doprowadziło do tego, że wielu młodych ludzi nie potrafi radzić sobie z problemami codzienności. Książka daje wskazówki, jak pomóc młodym ludziom radzić sobie ze stresem, w jaki sposób sprawić, aby poczuli komfort psychiczny, ale, co najistotniejsze, żeby „problem” nie był tym, co ich przerasta i równocześnie powoduje kłopoty z uczeniem.

Anna Szulc: Nowa szkoła
Autorka kreśli wizję nowej - nowoczesnej szkoły. Jej krytyka wobec istniejącego systemu kształcenia jest konstruktywna - pokazuje możliwość nowych rozwiązań, wspierania uczniów i nauczycieli. Autorka twierdzi, że musi nastąpić rewolucja w relacjach i sposobie nauczania, aby szkołą została „uzdrowiona”.

Julian Piotr Sawiński: Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku
To ciekawa książka, zawierająca konkretne propozycje aktywizowania uczniów. Autor wykorzystuje przykłady z własnego doświadczenia oraz innych autorytetów pracy pedagogicznej. Znajdziemy w niej gotowe rozwiązania, co czyni tę pozycję szczególnie atrakcyjną w pracy wychowawcy i nauczyciela.

Ross W. Greene: Samo sedno. Trudne emocje u dzieci
Autorem poradnika jest doświadczony terapeuta i psycholog. Wskazuje, jak wychowywać dzieci, by radziły sobie z porażkami, nie obwiniały się o nie, a nawet na ich podstawie budowały poczucie własnej wartości. Złość, agresja u dzieci to nieświadoma reakcja wynikająca z niewiedzy. Warto przeczytać, ponieważ odkryjemy przyczyny tytułowych trudnych emocji i znajdziemy odpowiedź, jak radzić sobie z nimi w pracy z dziećmi.

Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo: Wczesna interwencja terapeutyczna
Książka jest podręcznikiem dla nauczycieli, logopedów, pedagogów, przydatnym w pracy z dziećmi zdrowymi oraz wymagającymi interwencji terapeutycznej. Autorki udowadniają, że wczesna pomoc terapeutyczna decyduje o dalszym rozwoju. Podają przykłady prostych, a jednak skutecznych ćwiczeń, które mogą wspomagać dzieci we wczesnym etapie kształcenia.

Jan Rajmund Paśko: Relacje uczeń - nauczyciel we współczesnej szkole
Autor podejmuje temat relacji uczeń – nauczyciel zarówno w kontekście lekcji, jak i w odniesieniu do zajęć pozalekcyjny. Zwraca uwagę na wszelkie trudności z nimi związane, a także na problemy, które mogą z nich wynikać. Najważniejsze jest jednak przekonanie, że każdy nauczyciel powinien mieć świadomość, że relacje muszą być inne w stosunku do każdego z uczniów indywidualnie. Udowadnia też, że kontakt nauczyciela z klasą jest zależny od jego osobowości. Zauważa, że budowanie relacji jest procesem skomplikowanym i długotrwałym, ale warto nad nim pracować.

Nowe media jako wyzwanie dla rodziców
Wyboru dokonała Katarzyna Mikulska – nauczycielka języka polskiego i wos w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie oraz LXXVI Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych propozycji!