A A

Doświadczenia nauczycieli z PSP nr 4 w Pułtusku w prowadzeniu lekcji problemowych w classroomach przedmiotowych.

Poniżej widok ogólny strony internetowej pokazujący ikony kilku wirtualnych klas.

 zrzut edu hum

 

Język polski – klasa IV

Temat lekcji sformułowany w postaci problemu do rozstrzygnięcia: Czy warto czytać książki?

Pytanie badawcze skierowane do uczniów: Na co zwracasz uwagę, gdy sięgasz po książkę?

Przykładowe odpowiedzi udzielone przez uczniów:

Antonina L. 16 marca 2020 Wybierając książkę do czytania patrzę na jej okładkę .
Zwracam uwagę na autora książki ponieważ mam swoich ulubionych .
Julia N. 7 marca 2020 Najpierw czytam streszczenie. Jak streszczenie jest ciekawe, to czytam tę książkę .
Justyna Z. 14 kwietnia 2020 Gdy sięgam po nową książkę, przede wszystkim zwracam uwagę na jej tytuł. Im jest bardziej ciekawy i intrygujący, tym chętniej chcę ją przeczytać. Ważną rolę odgrywa dla mnie czcionka, ponieważ jej rozmiar zapewnia komfort czytania.

 

Język polski – klasa V

Uczniowie formułowali hipotezy do pytania badawczego postawionego przez nauczyciela: Co łączy Juliusza Słowackiego z Fryderykiem Chopinem?

Ilona L. 26 stycznia 2020 Obaj byli twórcami polskiego romantyzmu. Byli również dobrymi znajomymi. Chopin- muzyk i Słowacki- poeta. Obaj byli również wielki patriotami.
Pola L. 25 stycznia 2020 Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina łączyła znajomość oraz byli artystami :)
Mateusz N. 26 stycznia 2020

Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina wiele łączyło. Byli znajomymi. Obaj to wielcy artyści. Juliusz Słowacki to wielki polski poeta, natomiast Fryderyk Chopin to wielki polski muzyk. Obaj tworzyli w epoce romantyzmu. Musieli uciekać z kraju, przebywali na emigracji w Paryżu. Tam też powstały ich wielkie dzieła. Byli patriotami. Łączyła ich miłość do ojczyzny. Ich dzieła pomagały ludziom, dodawały im siły.

 

Język polski - klasa VI 

Zadania kierowane przez nauczyciela związane z bajką „Koguty” i przykładowe odpowiedzi udzielone przez jednego z uczniów na etapie PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI :

Instrukcja dla ucznia: Uzupełnij luki w zdaniach.

 • Bajka Aleksandra Fredry opowiada o ............... dwóch ..................
  Bajka Aleksandra Fredry opowiada o waśniach dwóch kogutów.

 • Zwaśnione zwierzęta posądziły się wzajemnie o .................
  Zwaśnione zwierzęta posądziły się wzajemnie o przedrzeźnianie.

 • Bohaterów pogodził............................ , który mądrze zauważył, że walczące ptaki wcale się nie przedrzeźniały, lecz jedynie zachowywały się.....................
  Bohaterów pogodził indor, który mądrze zauważył, że walczące ptaki wcale się nie przedrzeźniały, lecz jedynie zachowywały się jak koguty.

 

Język polski - klasa VIII
Temat lekcji: Na ulicach i w zaułkach starożytnego Rzymu

Zadania do wykonania przez uczniów na etapie INDYWIDUALNE I GRUPOWE BADANIA:

1. Dzisiejszą lekcję rozpoczniemy od przeniesienia się do starożytnego Rzymu w czasach Quo vadis. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym Kliknij!
2. Spróbujcie teraz ułożyć wydarzenia w kolejności. Kliknij!
3. Wykonaj zadania 1-6 str.21-22 w Zeszycie lekturowym.
4. Poznajcie bliżej Nerona Kliknij!

 

Przykłady aktywności uczniów dotyczące realizacji treści programowych z historii z zastosowaniem toku lekcji problemowej.

 • Historia - klasa VI
  Zadanie do wykonania przez uczniów w fazie lekcji – PRZGOTOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI:
  Zapoznajcie się z tematem z podręcznika "Kultura polskiego oświecenia" , następnie obejrzyjcie prezentację dotyczącą tematu (link do prezentacji - https://www.youtube.com/watch?v=EHJhWhq-ttA ) . Następnie wypełnijcie kartę pracy umieszczoną w zadaniach i odeślijcie ją do 7.04.20 r. . Pozdrawiam :)
 • Historia - klasa VII
  Treść zadania do wykonania przez uczniów w fazie lekcji – INDYWIDUALNE I GRUPOWE BADANIA
  Porównaj powstanie listopadowe z powstaniem styczniowym. Weź pod uwagę okoliczności wybuchu, wygląd powstańców i taktykę walk.


Przykład odpowiedzi udzielonej przez jedną z uczennic:

Amelia M. 15 stycznia 2020
 1. Okoliczności wybuchu
  Powstanie styczniowe: Z inicjatywy Rządu Cywilnego z A. Wielkopolskim na czele zarządzono brankę. Zaplanowano ją na styczeń 1863 r. Na wieść o brance Komitet Centralny Narodowy zdecydował o przyśpieszeniu wybuchu powstania. Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest wzywający do walki z zaborcą 22.01.1863 r.
  Powstanie listopadowe: Za pośrednictwem prasy zaczęto rozpowszechniać informacje o zamiarach wysłania przez cara armii Królestwa Polskiego do stłumienia powstania w Belgii. Spotkało się to z gwałtownym sprzeciwem żołnierzy i oficerów, później okazało się że plany cara nie są jeszcze przesądzone. W tym samym czasie pojawiła się groźba wykrycia spisku przygotowanego przez Piotra Wysockiego w Szkole Podchorążych Piechoty. Dlatego pomimo zbliżającej się zimy spiskowy podjęli decyzję o wybuchu powstania.
 2. Wygląd powstańców
  Powstanie styczniowe: Mundurem oddziałów był zazwyczaj strój ludowy danego regionu przez co nie posiadali oni jednakowego umundurowania. Uzbrojeni byli głównie w rewolwery, karabiny i kosy.
  Powstanie listopadowe: Do podstawowych części uzbrojenia należały: karabin, bagnet oraz tasak. Mieli oni zazwyczaj jednakowy mundur.
 3. Taktyka walk
  Powstanie styczniowe: Podczas powstanie styczniowego Polacy nie dysponowali regularnymi jednostkami wojskowymi, dlatego walki od razu przyjęły charakter wojny partyzanckiej. Oddziały powstańcze starały się unikać otwartych starć z Rosjanami, atakując wroga z zaskoczenia i urządzając zasadzki.
  Powstanie listopadowe: Polacy nie mieli dokładnego planu działania. Zgodnie z romantycznymi wyobrażeniami wierzyli, że gdy rozpoczną walkę, spontanicznie przyłączy się do nich całe społeczeństwo.