A A

 Polecane metody rozwiązywania problemów

 AK1 DYSKUSJA DYDAKTYCZNA - Podczas zajęć „Muzyka i przyroda” dyskusja została wykorzystana jako sposób podsumowania wkładu pracy każdego z uczniów, którzy redagowali w grupach opis koguta. „Bezpieczna zima” była lekcją edukacji polonistcznej, na której przy pomocy stawianych przez uczniów pytań analitycznych zostały sformułowane hipotezy odnoszące się do tematu.
 AK2 DRAMA - Podczas lekcji z edukacji społecznej w klasie III „Czy można odmienić los człowieka?” wystąpiła metoda dramy. Metoda dramy pojawiła się także na lekcji z edukacji polonistycznej w klasie III pt. „Chrońmy się przed zimą”. W ten sposób uczniowie rekonstruowali swój tok myślenia i postawy, które towarzszyły im w czasie rozwiązywania problemów.
 AK3 GRY DYDAKTYCZNE - Podczas zajęć z tematu „Wiosenna Łąka” z edukacji przyrodniczej, klasa I, metoda „gry dydaktycznej” wystąpiła w fazie wstępnej lekcji. Posłużyła jako punkt wyjścia do stworzenia sytuacji problemowej.
AK4a  BURZA MÓZGÓW - Metoda ta wystąpiła w klasie III na lekcji edukacji społecznej „Czy można odmienić los człowieka?”. Została wykorzystana do formułowania hipotez - odpowiedzi na pytanie badawcze zawarte w temacie lekcji. Burza mózgów wystąpiła także w lekcji „Nad jeziorem” z edukacji przyrodniczej, przeprowadzonej w klasie III w trakcie przygotowywania przez uczniów planu pracy grupowej na etapie weryfikacji hipotez.
 AK5 OPOWIADANIE - Metoda została wykorzystana na lekcji z edukacji przyrodniczej w klasie II. Tematem były „Wiosenne prace w ogrodzie” i na zajęciach edukacji polonistycznej pt „Majowe święta” w momencie, kiedy dzieci prezentowały wytworzone przez siebie produkty i eksponaty.
 AK6 FILM - Metoda ta wystąpiła w klasie II na lekcji edukacji społecznej „Wanda Rutkiewicz – polska himalaistka i miłośniczka gór ”. Uczniowie oglądali film o życiu i osiągnięciach himalaistki Wandy Rutkiewicz oraz o najwyższych górach świata – Himalajach. W ten sposób poszukiwali informacji do zweryfikowania swoich hipotez.
 programmer 1653351 640

Metody aktywizujące - programowanie, co to jest?