A A

Edukacja matematyczno - przyrodnicza

Polecane metody rozwiązywania problemów 

 

AK10 ĆWICZENIA LABOLATORYJNE - Metoda ćwiczeń laboratoryjnych została wykorzystana w fazie lekcji INDYWIDUALNE i GRUPOWE BADANIA, na przykład na lekcji w klasie VI „Poznajemy mieszaniny substancji”. Zadaniem uczniów było łączenie ze sobą różnych substancji np. woda + olej, woda + sól. Na lekcji biologii w klasie V, której temat brzmiał „Poznajemy proces fotosyntezy”, ćwiczenia laboratoryjne zostały wykorzystane podczas udowodnienia, że dwutlenek węgla wpływa na intensywność fotosyntezy.
 AK11 POGADANKA - Metoda pogadanki, czyli rozmowy kierowanej na dany temat, została wykorzystana na lekcji przyrody w klasie IV „Krajobraz wczoraj i dziś”jako pierwszy etap lekcji problemowej – NAKIEROWANIE UCZNIÓW NA PROBLEM. Nauczyciel zadawał uczniom pytania dotyczące wyglądu Pułtuska i jego zmian na przestrzeni wielu lat.
 AK12 METODA PRZYPADKÓW - Metoda przypadków znalazła zastosowanie na lekcji przyrody i biologii w fazie INDYWIDUALNE I GRUPOWE BADANIA. W klasie IV temat lekcji brzmiał: „ Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu”. Uczniowie otrzymali od nauczyciela opis przypadku dotyczącego osoby, która uległa zatruciu pokarmowemu. Lekcja biologii w klasie VI „Jakie gady żyją w Polsce?” w części oparta była na metodzie przypadków. Uczniowie analizowali przypadek osoby ugryzionej przez żmiję zygzakowatą.
 AK13 POKAZ OBSERWACJA OBJAŚNIENIE - Metoda ta znalazła zastosowanie wielokrotnie na etapie PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI, między innymi w klasie VI na lekcji pt. „Poznajemy odwracalne i nieodwracalne przemiany substancji”. Przedmiotem pokazu było spalanie papieru. Pokaz wykorzystano także na lekcji pt. „Jak ptaki przystosowały się do lotu?” Nauczyciel zademonstrował wirtualny model szkieletu ptaka i objaśniał jego elementy.
 AK4a BURZA MÓZGÓW - Metoda burzy mózgów została zastosowana na lekcji biologii w klasie V na temat „O grzybach dobrze i źle”. Uczniowie po tę metodę sięgnęli podczas pracy grupowej, tworząc poradnik grzybiarza. Zaprezentowali go w fazie lekcji – WYTWARZANIE I PREZENTOWANIE PRODUKTÓW I EKSPONATÓW. Na lekcji w klasie VI na temat „Poznajemy warunki życia w lesie równikowym” uczniowie skorzystali z burzy mózgów w momencie wyszukiwania przyczyn i skutków wycinania lasów równikowych. W ten sposób weryfikowali zaproponowane wcześniej hipotezy.
 AK15 METAPLAN - Metaplan został wykorzystany w klasie VI kiedy uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie badawcze zawarte w temacie „Czy musi być tak dużo odpadów? ”. Praca przebiegała w czterech etapach. Uczniowie szukali odpowiedzi na pytania: jak jest lub jak było?, drugi krok – jak być powinno?, trzeci – dlaczego nie jest tak jak powinno być?, czwarty – formułowanie wniosków i umieszczenie ich w tabeli. W podobny sposób metoda metaplanu znalazła zastosowanie na lekcji przyrody w klasie IV, której temat brzmiał: „Poznajemy zasady zdrowego odżywiania się?” .