A A

 

Celem konferencji było przedstawienie zasad dokumentowania działań szkoły sprzyjających organizacji kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach.

Konferencja miała formę wykładów, połączonych z warsztatami. W ramach konferencji skoncentrowano się na kilku blokach tematycznych:

• Dokumentowanie działań przedszkoli i szkół ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą
• Podstawy prawne i dokumentacja wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i ucznia oraz opracowywania indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego
• Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Warsztaty dotyczyły tematyki, którą nauczyciele zgłaszali jako najbardziej problematyczną. Jest to:

• Rola nauczyciela wspomagającego
• Realizacji zajęć rewalidacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
• Uczeń z depresją w szkole

Wstępna ewaluacja przeprowadzona w trakcie konferencji, wskazała na fakt, iż mimo dużej wiedzy na temat regulacji prawnych i dokumentowania działań szkoły, uczestnicy nadal maja wiele wątpliwości. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom MSCDN wraz z MKO przekazuje najważniejsze informacje z konferencji.

Mamy nadzieję że materiały będą pomocne w realizacji działań na rzecz dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Do pobrania:

  1. [INDYWIDUALNY PROGRAMEDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY- PODSTAWY PRAWNE] - dr Agnieszka Woroniecka
  2. [Dostosowanie wymagań do indywidualnychpotrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi - praktyczne rozwiązania] - dr Beata Rola