A A

 

Sprawozdanie z przebiegu konferencji

Och! Ptaki

 

28 listopada 2018 r. w MSCDN Wydział w Warszawie odbyła się konferencja dla nauczycieli przyrody, biologii szkół podstawowych i edukacji wczesnoszkolnej pod tytułem Och! Ptaki.


Celem ogólnym było podniesienie poziomu społecznej świadomości o zagrożeniach i ochronie ptaków.


Konferencja zgromadziła 98 nauczycieli przyrody, biologii oraz edukacji wczesnoszkolnej.


Na konferencję zaproszono wiele uznanych autorytetów z dziedziny ornitologii m.in. dr hab. Tomasza Mazgajskiego z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, który przedstawił zagadnienia dotyczące przystosowań ptaków do lotu, a także dr Andrzeja Kruszewicza dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, który w niezwykle atrakcyjny i sugestywny sposób zaprezentował charakterystykę oraz ciekawostki o wybranych gatunkach ptaków oraz Marka Kowalskiego z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, który kompleksowo opowiedział o biologii, wędrówkach, zagrożeniach i ochronie bociana białego. Z kolei pani dr Agnieszka Czujkowska, lekarz weterynarii Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przedstawiła zagadnienia dotyczące ptasiego azylu w warszawskim zoo leczenia oraz opieki nad gatunkami drapieżnymi .


Zaproszeni na konferencję miłośnicy ptaków oraz przedstawiciele organizacji społecznych panie Hanna Żelichowska oraz Renata Markowska mówiły o ptakach miejskich, ich zagrożeniach i ochronie. Natomiast pani Dorota Zielińska wyjaśniała dlaczego i jak uczyć o ptakach oraz jak wdrażać edukację przyrodniczą poza murami szkoły.


Podczas konferencji nauczyciele otrzymali szereg cennych materiałów w postaci kompletów plansz edukacyjnych przedstawiających gatunki chronione zwierząt w Polsce, najnowszych egzemplarzy czasopism Przyroda Polska, nagrań głosów ptaków z Ligi Ochrony Przyrody, broszur dotyczących charakterystyki i ochrony wybranych gatunków zagrożonych ptaków ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Fundacji Noga w Łapę.


Ponadto urządzono kiermasz MULTICO Oficyny Wydawniczej, gdzie zaproszeni nauczycieli mogli zapoznać się z ciekawymi publikacjami przyrodniczymi dla różnych etapów edukacji szkolnej.


Nauczyciele byli bardzo zadowoleni z konferencji oraz uzyskanych materiałów edukacyjnych. Stwierdzali, że konferencja była bardzo cennym i potrzebnym przedsięwzięciem edukacyjnym aktualizującym wiedzę i z pewnością przyczyni się podniesienia jakości pracy nauczyciela w pracy z uczniami.


Materiały oraz prezentacje z konferencji ( .pdf): 

  1. Program
  2. Streszczenie
  3. Wspaniali lotnicy...T.Mazgajski
  4. Bociany - M.Kowalski
  5. Ptasi azyl potrzeba czy konieczność