A A

 

 

 Zdalni loga kolor

Rekrutacja do udziału w projekcie grantowym Zdolni zdalnie
dokumenty informacyjne i rekrutacyjne

 

 

 Projekt grantowy

Co należy zrobić, aby zgłosić się do naszego projektu grantowego Zdolni zdalnie?

  1. Sprawdź, czy spełniasz wymagania dotyczące ADRESATÓW:

    Adresaci - uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być:
    nauczyciele/nauczycielki przedszkoli i szkół publicznych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej.(Realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla szkół danego typu oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniach Ministra Edukacji i Nauki.)

  2. Zapoznaj się z [Regulaminem zasad udziału i rekrutacji do projektu grantowego Zdolni zdalnie – edukacja zdalna w przedszkolach i szkołach]

  3. A teraz… wypełnij wymagane dokumenty z poniższej tabeli.

1. Formularz zgłoszenia się uczestnika/uczestniczki do udziału w projekcie grantowym Zdolni Zdalnie. [formularz elektroniczny]
2. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach udziału w projekcie grantowym Zdolni Zdalnie.

[pobierz  .docx]  

[poberz .pdf]

3. Deklaracja uczestnika/uczestniczki projektu grantowego Zdolni zdalnie dotycząca znajomości zasad udziału w projekcie

[pobierz  .docx]

[poberz .pdf]

4. Kwestionariusz kompetencji cyfrowych uczestnika/-czki projektu grantowego Zdolni zdalnie [formularz elektroniczny]

 

 

PAMIĘTAJ:

  • Formularz z pkt. 1 – wypełniasz tylko w formie elektronicznej, a po wypełnieniu otrzymasz go na maila w formacie PDF - wtedy drukujesz i podpisujesz

  • Oświadczenie i Deklarację z pkt. 2 i 3 – pobierasz, drukujesz i podpisujesz

  • Kwestionariusz z pkt. 4 – wypełniasz tylko elektronicznie po kliknięciu na link

4. To już koniec teraz tylko dokumenty z pkt.1,2 i 3 – wydrukowane i podpisane wysyłasz w wersji papierowej na adres:

MSCDN Wydział w Warszawie,
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa,
z dopiskiem Projekt grantowy Zdolni zdalnie

WAŻNE:
O zakwalifikowaniu się do udziału w poszczególnych grupach przedmiotowych uczestnicy/ uczestniczki zostaną powiadomieni/powiadomione osobnym mailem.
Dalsze informacje organizacyjne, związane z realizacją szkoleń i działań konsultacyjno-doradczych zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom/uczestniczkom najpóźniej na tydzień przed planowanymi terminami szkoleń.