A A

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które zostały wypracowane w ramach projektu

 

„Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”.


Projekt realizowany jest w wyniku Konkursu otwartego nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 nt.

„Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia”.

Pakiety scenariuszy dotyczą następujących tematów:

  

Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące
uczniów na I etapie edukacyjnym
 

Moduł I Moduł II Moduł III Moduł IV Moduł V Moduł VI
Moduł VII Moduł VIII Moduł IX  Moduł X  Moduł XI

 

  

Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci

Moduł I  Moduł II Moduł III Moduł IV
Moduł V Moduł VI Moduł VII Moduł VIII

 

   

Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów; I etap edukacyjny

Moduł I Moduł II Moduł III Moduł IV
Moduł V Moduł VI Moduł VII Moduł VIII
Moduł IX 

 

   

Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności
oraz umiejętności pracy zespołowej – Etap I

Moduł I Moduł II Moduł III Moduł IV
Moduł V Moduł VI Moduł VII Moduł VIII
Moduł IX   

    

 

Wychowanie uczniów i kształtowanie u nich postaw innowacyjności, kreatywności
oraz umiejętności pracy zespołowej – Etap II

Moduł I Moduł II Moduł III Moduł IV
Moduł V Moduł VI Moduł VII Moduł VIII
Moduł IX