A A

 

 

ZAPROSZENIE
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach
oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach
zapraszają Państwa Dyrektorów,  Nauczycieli i Rodziców  na konferencję:

Edukacja prawna w szkole.

 

wesolowska

 

Prelegentem będzie Anna Maria Wesołowska,

sędzia w stanie spoczynku,

autorka poradnika prawnego ”Bezpieczeństwo młodzieży”

(w czasie konferencji będzie można nabyć książkę w promocyjnej cenie około 20 zł.)

 

Cele konferencji:

Przybliżenie regulacji prawnych zwianych ze szkołą oraz zasad stosowania prawa.

 

Termin: 8 listopada 2018 r. (czwartek), godz. 1400 – 1700

Miejsce: aula   Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2

Zgłoszenia udziału należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej
do 5 listopada 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej MSCDN http://siedlce.mscdn.pl/   zakładka szkolenia/zapisy.

Zgłoszenia:  https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/13723/o//w/Siedlce

Tematyka spotkania:

Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły.

Rola edukacji prawnej: - kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie.

Nowe zagrożenia:  grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy.

Zasady odpowiedzialności nieletnich.

Zachowania, na które mamy  obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Nowe formy przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym,  obowiązek wysłuchania dziecka przez sąd.

Rodzice a szkoła:

- obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego;

- obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np.: pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje;

- obowiązki rodziców wobec dziecka i dziecka wobec rodziców.

Mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.

 

 

 

Marta Senenko -  Lichograj – osoba odpowiedzialna.