A A

 

Wydawnictwo Oxford University Press oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają nauczycieli języka angielskiego do siedziby MSCDN Wydział w Siedlcach w dniu 28 stycznia 2020r. na konferencję wprowadzającą w problematykę dydaktyki inkluzyjnej.

W ramach konferencji przewidziane są dwie sesje szkoleniowe, z których pierwsza koncentruje się na wspomaganiu wszechstronnego rozwoju poznawczego i językowego uczniów o zróżnicowanych potrzebach, a druga na konstruktywnym użyciu informacji zwrotnej. Uczestnicy, oprócz teorii, poznają praktyczne rozwiązania, w tym materiały dydaktyczne przygotowane z myślą o implementacji zasad edukacji włączającej i oceniania kształtującego w warunkach klasy szkolnej.

SESJA I godz. 14.00-15.00: Nie wystarczy tylko uczyć, czyli o nauczaniu włączającym w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Praca z uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole podstawowej to wielka przygoda, satysfakcja, ale też i wielkie wyzwanie. Nauczyciel musi zmierzyć się z dysproporcjami rozwojowymi i emocjonalnymi, nierównym poziomem wiedzy i umiejętności czy też ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Jak to wszystko pogodzić? Jak zachęcać i motywować do nauki i współpracy, jak ułatwiać zapamiętywanie nowego materiału i ćwiczyć małą motorykę? Jak wspomóc wszechstronny rozwój poznawczy i językowy każdego ucznia, tak aby każdy mógł w klasie zabłysnąć?

Podczas tego szkolenia prelegentka, Karolina Maliszewska przedstawi pomysły i strategie pracy zorientowane na włączanie wszystkich uczniów w proces nauki, aby pracować, śpiewać i bawić się RAZEM.

Sesja będzie oparta o materiały i pomoce z nowego kursu Oxford University Press dla klas I-III Shine On!

SESJA II godz. 15.30-16.45: Assessment in primary classroom – more than simply testing

Wszyscy chcemy, aby nasi uczniowie odnieśli sukces w nauce języka angielskiego. Mając na uwadze końcowy egzamin w szkołach podstawowych, często testujemy uczniów, starając się uświadomić ich mocne i słabe strony oraz pomóc im w osiąganiu celów.

Jak konstruktywnie wykorzystać informacje zwrotne w klasie? Jak zastosować strategie oceniania w nauce z korzyścią dla uczniów i jednocześnie dobrze przygotować ich do egzaminu?

Prelegentka, Katarzyna Dmitrów zaprezentuje praktyczne pomysły i strategie, dzięki którym nauczyciel pomoże uczniom uczyć się lepiej, a oni nawet nie będą zdawać sobie z tego sprawy.

Sesja prowadzona będzie w języku angielskim w oparciu o rekomendacje ekspertów wydawnictwa OUP „Effective feedback: the key to successful assessment for learning”.

Rejestracja na szkolenie wypełniając ten formularz online.