A A

 

Etap rejonowy konkursów przedmiotowych z geografii, fizyki, matematyki, historii, chemii, biologii, języka polskiego zostanie przeprowadzony od 9 do 13 stycznia 2023 r. zgodnie z harmonogramem poza macierzystymi szkołami.

W przypadku rejonu ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego etap rejonowy odbędzie się w siedzibach Wydziałów MSCDN. 

Miejsce przeprowadzenia etapów rejonowych dla uczniów  z rejonu warszawskiego zostanie podane do 7 grudnia 2022 r.  Prosimy o śledzenie naszej strony.

 

 

Wkrótce rusza rejestracja do IV edycji interdyscyplinarnego „Konkursu wiedzy o Mazowszu”.  Stawką w grze są dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu oraz - nowość! - wysokie nagrody pieniężne za realizację najlepszych projektów.

 

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie programistycznym Hack Heroes oraz Minihackathon Nowa Akademia

Mazowiecki program stypendialny: Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu NAUCZYCIEL NA STARCIE. Projekt adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek rozpoczynających pracę w szkole o stażu 0 - 3 lata.

Rozpoczynamy rekrutację na  KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022...

Zapraszamy do udziału w projekcie Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach, który realizuje Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim - Operą Narodową i firmą iSpot.

Konkurs Selfie+ jest okazją dla  beneficjentów programów realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do podzielenia się  efektami ich pracy. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konkursu fotograficznego, bo to właśnie za pomocą zdjęć najłatwiej i najskuteczniej można przedstawić rezultaty swoich działań. 

Uwaga: Zmiana w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania...

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół średnich kończących się maturą.

Czytaj więcej...

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prof. Marleny Plebańskiej dot. e-learningu/nauczania na odległość.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne: