A A

O sieciach

SWiS to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają
z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Program pracy konkretnej sieci jest konstruowany w odpowiedzi na potrzeby tworzących ją szkół oraz/lub w oparciu o pewne stałe elementy, które będą powtarzać się w pracy wielu różnych sieci. Elementy te zostały zaprezentowane w tabeli i skrótowo opisane poniżej.

 

Działania w sieci tematycznej

Spotkanie organizacyjne Spotkania robocze Spotkanie podsumowujące
 • Integracja uczestników sieci

 • Rozpoznanie potrzeb i zasobów

 • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i  działań na platformie

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

 • Spotkania z ekspertami

 • Tworzenie nowych rozwiązań

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci

 • Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym

 • Ewaluacja

 

Działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami:

 • dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci;
 • koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami;
 • publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.);
 • dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.);
 • udział w szkoleniach e-learningowych.

 

Źródło: Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka francuskiego


Celem funkcjonowania sieci współpracy dla nauczycieli języka francuskiego jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania języka francuskiego, dzielenie się dobrymi praktykami, upowszechnianie zasobów internetowych do nauczania języka francuskiego oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania innowacyjnych działań w pracy dydaktycznej.

 • Adresaci: nauczyciele języka francuskiego, dyrektorzy szkół
 • Treści: nowoczesne lekcje języka francuskiego z wykorzystaniem aplikacji internetowych i zasobów sieci, innowacyjność, elementy realioznawcze, efektywne metody nauczania i motywowania uczniów
 • Miejsce spotkań: Microsoft Teams i stacjonarnie w MSCDN Wydział Warszawa

 

 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki


Celem funkcjonowania sieci współpracy dla nauczycieli matematyki jest wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania matematyki, dzielenie się dobrymi praktykami, upowszechnianie zasobów internetowych do nauczania matematyki oraz wzajemne inspirowanie się do podejmowania innowacyjnych działań w pracy dydaktycznej.

 • Adresaci: nauczyciele matematyki, dyrektorzy szkół.
 • Treści: nowoczesne lekcje matematyki z wykorzystaniem aplikacji internetowych i zasobów sieci, innowacyjność, kształtowanie kompetencji matematycznych, efektywne metody nauczania i motywowania uczniów.
 • Miejsce spotkań: Platforma Moodle MSCDN, Microsoft Teams i stacjonarnie w MSCDN Wydział Warszawa.

 

TworzyMY czyli sztuczki ze sztuką - międzywydziałowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zainteresowanych działalnością artystyczną.

Osią działań w sieci współpracy i samokształcenia będzie zwiększanie skuteczności nauczania poprzez pobudzanie kreatywności. Oferta skierowana jest do nauczycieli plastyki, muzyki, edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć pozalekcyjnych, wszystkich zainteresowanych działalnością artystyczną.

Celem sieci jest stworzenie przyjaznego środowiska wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń dla nauczycieli przedmiotów artystycznych, poszukiwanie dobrych rozwiązań do pracy w czasie obowiązywania obostrzeń sanitarnych, dbałość o dobrostan nauczycieli przedmiotów artystycznych. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, prezentacja osiągnięć, rozwiązań warsztatowych, poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka).

Zgłoszenia: TworzyMY czyli sztuczki ze sztuką