A A

Zapraszamy psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i terapeutów zatrudnianych w placówkach oświatowych województwa mazowieckiego - do udziału w cyklu seminariów w ramach Akademii Pedagoga i Psychologa. 

Realizowane w styczniu szkolenia obejmą takie zagadnienia jak: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analizę porównawczą oraz wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Nasza przyszłość jest w naszych rękach! Weź udział w Europejskim Tygodniu Młodzieży i przekonaj się, że to nie tylko pusty slogan, wymyślony przez dorosłych. Z nami uwierzysz, że masz realny wpływ na otaczający Cię świat.

Uwaga: Zmiana w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kolejny raz zorganizował konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji. Piątej edycji przyświecało hasło Mazowsze w Europie.

Zapraszamy do udziału w piątej edycji konkursu Lekcje o Mazowszu. Podobnie jak w ubiegłych latach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy wiekowej: 7-9 lat, 10–14 lat lub 15-18 lat.

Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne webinaria Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jeśli jesteś nauczycielem terapii pedagogicznej i prowadzisz w przedszkolu, w szkole podstawowej lub w innej placówce zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (ryzyko dysleksji, dysleksja) wpadnij na bezpłatne cykliczne warsztaty do TERAP-KLUBU – czyli strefy nauczyciela terapii pedagogicznej.

Jesteś liderem w projektach edukacyjnych? Zmieniasz dzięki nim swoją szkołę, uczelnię, bliską twojej organizacji wieś lub osiedle? Jako współtwórca projektu inspirujesz młodzież? A może seniorów?  Zgłoś się do konkursu EDUinspirator 2021.

W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania...

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz MSCDN w Warszawie zapraszają nauczycieli przedmiotów edukacji przyrodniczej w r. na bezpłatne seminaria aktualizujące i popularyzujące wiedzę:

Projekt "NAUCZYCIEL  NA  STARCIE" - oferta programowa MSCDN w roku szkolnym 2020/2021 dla nauczycieli rozpoczynających pracę (o stażu 0-3 lata)

Projekt grantowy Zdolni zdalnie – edukacja zdalna w przedszkolu i szkole - zakończyliśmy rekrutację.

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi... zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów z mazowieckich szkół średnich kończących się maturą.

Czytaj więcej...

Erasmus+: ponad 28 miliardów euro na wsparcie mobilności i edukacji dla wszystkich w Unii Europejskiej i poza nią

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prof. Marleny Plebańskiej dot. e-learningu/nauczania na odległość.

Czytaj więcej...

Podkategorie