A A
 

Dobre praktyki pedagoga szkolnego, czyli  PROFILAKTYKA Z UCZNIAMI

 

 

Wśród zadań pedagoga znajdujemy oddziaływania profilaktyczne, którymi obejmujemy społeczność szkolną. To zadanie priorytetowe w pracy pedagoga szkolnego. Oddziaływania są w szczególny sposób potrzebne w sytuacji nauki zdalnej i utrudnionego kontaktu nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów z uczniami. W związku z trudnościami w asymilacji uczniów do warunków nowej rzeczywistości (np. wielu pokus obecnych we własnym pokoju) należało DZIAŁAĆ w sposób uporządkowany, planowy, przemyślany, w poszukiwaniu dialogu z uczniami w wirtualnej przestrzeni.

Stąd pomysł na przeprowadzenie lekcji na temat zasad skutecznego uczenia się. Uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych zapoznali się z zasadami niezbędnymi w przeorganizowaniu własnego warsztatu uczenia się młodego człowieka. Obejrzeli prezentację multimedialną, wysłuchali pogadanki pedagoga szkolnego, dyskutowali.

Kolejnym krokiem było stworzenie kwestionariusza w aplikacji Microsoft Forms w celu zaproszenia uczniów do opracowania nowych/własnych zasad skutecznego uczenia się. Następnie uczniowie pod kierunkiem pedagoga szkolnego przygotowali materiał o charakterze profilaktycznym, udostępniony innym uczniom szkoły. 

Zasady skutecznego uczenia się

Niniejsze działania uruchomiły kreatywne myślenie u uczniów na temat własnego uczenia się. Stanowiły też zachętę do spędzania wspólnie czasu na poszukiwaniu rozwiązań problemów wynikających z  funkcjonowania uczniów w przestrzeni własnego domu, który stał się ich środowiskiem uczenia się.

To nie koniec akcji PROFILAKTYKA Z UCZNIAMI. Uczniowie będą zapraszani do wspólnej refleksji nad innym ważnymi zagadnieniami dotyczącymi uczenia się i zachowania oraz wspólnego tworzenia materiałów profilaktycznych.