PopUp Aholic

 

?

zakonczenie

A A

Spis treści

zakonczenie

2

3

4

 

5 

hum

 

 9

 

10

 

 

 

6 7

 

 

8

 

 


 

 

 

Zdalni loga kolor

 

 

Zdalni projekt logo

Okres realizacji naszego projektu grantowego to kwiecień - listopad 2021

 

WAŻNE: Informujemy, że nastąpiła zmiana okresu realizacji naszego projektu grantowego – zostaje przedłużony do 31 stycznia 2022.

 

 

 

plakatREALIZUJEMY - W RAMACH PROJEKTU dofinansowanego z Funduszy Europejskich … 
Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 
Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Grantodawcą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie. Grantobiorcą jest Samorząd Województw Mazowieckiego, realizatorem grantu na Mazowszu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN).

MSCDN - jesteśmy… 
jedną z największych placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce i od ponad roku, w związku z sytuacją pandemiczną, systematycznie dostosowujemy swoją ofertę szkoleniową oraz formy jej realizacji do bieżących potrzeb nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i wykorzystywaniu narzędzi TIK w pracy zdalnej na wszystkich etapach edukacyjnych.

NASZA KADRA – nasze doświadczenie i zaangażowanie… 
w różne projekty, doskonalące nasze kompetencje cyfrowe oraz wdrażanie w pracy własnej różnorodnych rozwiązań łączenia aktywizujących metod nauczania z nowymi technologiami i narzędziami TIK, zapewnia wysoką jakość działań podejmowanych w obszarze doskonalenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w pracy zdalnej. 
W projekcie grantowym Zdolni zdalnie będzie to podstawą do profesjonalnego realizowania zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli z mazowieckich przedszkoli i szkół w prowadzeniu działań edukacyjnych na odległość.

CELEM projektu grantowego Zdolni zdalnie... 
jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówki doskonalenia nauczycieli – MSCDN.

OKRES realizacji naszego projektu grantowego to: 
kwiecień - listopad 2021 r. Realizacja szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek - maj - listopad 2021.

 

WAŻNE:

w związku z wydłużeniem okresu realizacji naszego projektu grantowego do 31 stycznia 2022, realizacja szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek będzie przedłużona również do stycznia 2022r.

KOGO zapraszamy do udziału w naszym grancie… 
nauczycieli/nauczycielki przedszkoli i szkół publicznych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych z terenu województwa mazowieckiego w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej.(Realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla szkół danego typu oraz podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w rozporządzeniach Ministra Edukacji i Nauki.)

 

CO ZAPEWNIAMY nauczycielom w ramach udziału w projekcie… 
Min. 4-miesięczne wsparcie w ramach którego nauczyciele będą uczestniczyć w:

 • szkoleniach w 7. grupach tematycznychdostosowanych do ich potrzeb oraz specyfiki wynikającej z nauczanych przedmiotów. Przewidywane grupy to:
 1. Wychowanie przedszkolne
 2. Edukacja wczesnoszkolna
 3. Edukacja humanistyczna 
 4. Edukacja matematyczno-przyrodnicza
 5. Edukacja artystyczna
 6. Edukacja specjalna 
 7. Języki obce 
 • działaniach konsultacyjno-doradczychz uwzględnieniem sieci wsparcia przedmiotowego
 • wykładach eksperckich
 • innych działaniach,które będą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania uczestników i uczestniczek grantu.

 

Będzie to czas, w którym każdy uczestnik wzmocni i rozwinie swoje kompetencje cyfrowe we właściwym doborze strategii, metod i technik w pracy zdalnej z dziećmi/uczniami i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce.

  

PROGRAM SZKOLEŃ… 
Przygotowany jest na podstawie Ramowego programu szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej opracowanego przez ORE, składającego się z 12 modułów.

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania
 3. Metodyka edukacji zdalnej
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 7. Zoom
 8. Microsoft Teams
 9. Google Meet
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne
 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej

Nauczyciele/nauczycielki szkół i przedszkoli zobowiązani/zobowiązane będą do odbycia szkolenia obejmującego minimum pięć modułów tematycznych, w tym obowiązkowo dwóch modułów dotyczących Metodyki edukacji zdalnej i działań na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Wybór pozostałych trzech modułów powinien być zgodny z rozpoznanymi potrzebami oraz specyfiką wynikającą z nauczanych przedmiotów i etapów edukacyjnych.

JAK PLANUJEMY realizować szkolenia… 
Całkowicie zdalnie.Przebiegać będą wg 2 etapów, realizowanych równolegle:

 • 14 godz. dyd. (średnio - zgodnie z indywidualną ścieżką szkolenia) realizowanych w formie synchronicznej (spotkania on-line w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS/ZOOM) - 
 • 11 godz. dyd. (średnio - zgodnie z indywidualną ścieżką szkolenia) realizowanych w formie asynchronicznej (pracy własnej moderowanej przez trenerów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej) 

 

Każdy uczestnik projektu otrzyma zgodnie z indywidualną ścieżką szkolenia zaświadczenie o ukończeniu min. 25-godzinnego szkolenia z informacją potwierdzającą odbycie 4-miesiecznego wsparcia i udziału w działaniach konsultacyjno-doradczych z uwzględnieniem sieci wsparcia przedmiotowego.

 

  

 


 Zdalni projekt logo

 

 

questions 1328465 640 Aktualności Zdolni Zdalnie
kontakt 1

Dane kontaktowe 
wsparcie administracyjne
i informatyczne

kontakt 2 Dane kontaktowe – 
zespół trenerów
interview 1018333 640 Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji  calendar g5f3f4dc8d 640 Harmonogramy szkoleń
messenger gee7d8f264 640 Sieci wsparcia przedmiotowego i ponadprzedmiotowego    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

tel. 22 536 60 62, kom. 609 423 954
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 525-249-20-11, REGON: 142639166

MENU:

PRZYDATNE LINKI:

ZNAJDŹ NAS:

              

Zapraszamy do korzystania z naszej  
Elektronicznej Książki Teleadresowej